Grupa

Grupa Poetycka Rebjata
- uwagi na temat historii powstania grupy i jej działalności

Grupa Poetycka Rebjata (GPR) powstała w roku 1994 w Warszawie i działa od ponad dwudziestu lat w niezmienionym, trzyosobowym składzie. Jest prawdopodobnie jedną z najdłużej nieprzerwanie działających grup poetyckich w Polsce, a może i na świecie.

Grupa poetycka Rebjata nigdy nie odwoływała się do tradycji poetyckiej XX-lecia międzywojennego, nie odwoływała się zresztą do żadnej tradycji i nigdy nie sformułowała żadnego programu poetyckiego. Nie zachowały się i nie są znane żadne wypowiedzi członków grupy na temat poezji.

Oczywiście można dopatrywać się w twórczości grupy Rebjata z jednej strony wpływów poezji lingwistycznej, z drugiej zaś sztuki konkretnej czy poezji konceptualnej. Wydaje się jednak, że nie ma to znaczenia, choć z pewnością dla wszystkich członków grupy były takie momenty w życiu, w których jednak liczył się konkret.
W pierwszych latach swojej działalności członkowie grupy poetyckiej zapisywali niektóre utwory na kartkach, serwetkach i w zeszytach, później jednak głównym medium stały się krótkie wiadomości tekstowe. Członkowie grupy Rebjata nie starali się adresować swojej wypowiedzi do szerokiego kręgu odbiorców. Wiersze wymieniali między sobą i wśród przygodnych znajomych. Członkowie grupy nigdy nie przywiązywali wagi do utrwalania i archiwizowania materialnych śladów swojej działalności i większość utworów uległo zniszczeniu, rozproszeniu i zapomnieniu. Wiele utworów zostało wypowiedzianych jedynie raz i nigdy nie zostało utrwalonych w żadnej formie. Wiersze, które dziwnym trafem się zachowały, trafiły do pierwszego wydanego tomu.

Grupa wydała 9 tomów poezji.